foto

Antonina Barbara Pieprzyk


Nazywam się Antonina Barbara Pieprzyk. Urodziłam się w Polsce w 1982 a od kilku lat mieszkam i pracuję we Włoszech, w kraju który stał się moim drugim domem.

Proces zdobywania wykształcenia i przygotowania zawodowego rozpoczęłam jeszcze mieszkając w Polsce, gdzie ukończyłam studia na kierunku psychologii klinicznej i gdzie odbyłam liczne staże w zakresie diagnozy klinicznej i rehabilitacji psychologicznej. Po przyjeździe do Włoch musiałam poddać się długiej procedurze mającej na celu uznanie w tym kraju moich kwalifikacji zawodowych oraz zdać egzamin państwowy, zorganizowany przez włoskie Ministerstwo Zdrowia i Uniwersytet "La Sapienza" w Rzymie.

Moje przygotowanie do pracy w zawodzie psychologa zostało potwierdzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia i w konsekwencji wpisano mnie na oficjaną listę Związku Zawodowego Psychologów Regionu Piemont (nr legitymacji 6304).
Od ponad trzech lat współpracuję ze Stowarzyszeniem "La Cicogna" w Turynie, organizacją upoważnioną do przeprowadzania adopcji zagranicznych. Obecnie zajmuję się szkoleniami par starających się o adopcję, konsultacjami dotyczącymi okresu postadopcyjnego a także diagnozą i wsparciem psychologicznym dla rodzin adopcyjnych. Pracuję zarówno z dorosłymi, jak i z dziećmi i młodzieżą, towarzysząc rodzinom w długim i trudnym procesie adaptacji i tworzenia nowej toższamości rodzinnej.
Staram się pomagać swoim pacjentom, wykazując się nie tylko odpowiednim przygotowaniem zawodowym ale także wrażliwością na ich indywidualne potrzeby i dyskrecją w pracy nad najbardziej delikatnymi tematami. Wierzę w to, że każdy problem zasługuje na taką samą uwagę i na takie samo zaangażowanie ze strony psychologa w procesie poszukiwania właściwej diagnozy i odpowiedniej formy pomocy. Fakt, iż jestem osobą funkcjonującą na pograniczu dwóch kultur i dwóch języków, umożliwia mi dostrzeganie różnych odcieni rzeczywistości oraz docenienie odmienności poszczególnych osób.