OfertaDZIECI, MŁODZIEŻ

 • ocena psychologiczna i psychodiagnostyka zaburzeń zachowania, zaburzeń emocjonalnych oraz trudności w uczeniu się
 • pomoc psychologiczna w krytycznych momentach rozwojowych
 • wsparcie psychologiczne w sytuacjach silnego napięcia emocjonalnego (separacja rodziców, porzucenie, zmiana szkoły, choroba przewlekła, itp.)
 • ocena psychologiczna oraz poradnictwo w obliczu problemów związanych z migracją (trudności z adaptacją kulturowo-językową)
 • poradnictwo w zakresie trudności wieku dorastania (pewność siebie, zachowania ryzykowne, seksualność)

DOROŚLI, PARY

 • konsultacje w zakresie trudności emocjonalnych, poznawczych, relacyjnych i decyzyjnych
 • poradnictwo i wsparcie psychologiczne w krytycznych sytuacjach życiowych (rozwód, żałoba, traumatyczne wydarzenia, choroba, bezrobocie, itp.)
 • pomoc w odzyskiwaniu pewności siebie
 • wsparcie rozwoju osobistego i pomoc w radzeniu sobie ze stresem i własnymi emocjami
 • konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla par hetero- i homoseksualnych w kryzysie

PORADNICTWO RODZINNE

 • pomoc w redefinicji ról w obliczu narodzin dziecka
 • wsparcie psychologiczne w okresie poporodowym
 • poradnictwo i wsparcie psychologiczne w okresie karmienia piersią
 • konsultacje i poradnictwo w obliczu problemów wychowawczych
 • wsparcie psychologiczne dla rodzin przechodzących separację / rozwód
 • mediacja międzypokoleniowa

RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE / ADOPCJA NARODOWA I MIĘDZYNARODOWA

 • informowanie i szkolenie w zakresie tematyki związanej z rodzicielstwem adopcyjnym (żałoba, ryzyko sądowe, informowanie dziecka o jego pochodzeniu, dynamika wewnątrzrodzinna w obliczu adopcji, trauma porzucenia, FAS, RAD, itp.)
 • poradnictwo w obliczu trudności związanych z przybyciem do rodziny dziecka/dzieci adoptowanych (ocena psychologiczna i psychodiagnostyka zaburzeń zachowania, trudności z uczeniem się, kłopotów w sferze odżywiania, trudności z aklimatyzacją w rodzinie, w szkole, itp.)
 • wsparcie psychologiczne w okresie przedadopcyjnym (radzenie sobie z oczekiwaniem, redukcja niepokoju w obliczu postępowania kwalifikacyjnego, pogłebienie trudności napotkanych podczas wywiadów z pracownikami społecznymi, przygotowanie do adopcji, itp.)
 • wsparcie psychologiczne w okresie postadopcyjnym (adaptacja, depresja postadopcyjna, redefinicja ról w rodzinie, radzenie sobie ze stresem, strategie i techniki użyteczne w obliczu momentów kryzysowych, itp.)

MIGRACJA

 • ocena psychologiczna oraz psychodiagnostyka trudności migrantów w sferze emocjonalnej, poznawczej, relacyjnej i społecznej
 • poradnictwo w zakresie trudności adaptacyjnych w sferze kulturowo-językowej
 • wsparcie psychologiczne dla rozłączonych rodzin migrantów.