Curriculum VitaeWYKSZTAŁCENIE I SZKOLENIA


02/2012-10/2012 Accademia del Test Proiettivo przy Istituto di Psicologia Individuale A. Adler, Torino
Studium Podyplomowe - Psychodiagnostyka Dzieci i Młodzieży
09/2005-12/2006 AION Ośrodek Psychoterapii i Treningów Psychologicznych, Poznań „Gestalt - terapia holistyczna” - cykl warsztatów (320 godzin teorii i praktyki)
10/2001-12/2006 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza a Poznań (Polonia)
Wydział Nauk Społecznych, Kierunek: Psychologia
Specjalność: Psychologia kliniczna
Praca magisterska pt.:
Stałość dziecięcego zeznania jako kryterium jego wiarygodności
(nagrodzona w konkursie Fundacji „Dzieci Niczyje” na najlepszą pracę magisterską poświęconą problematyce dzieci krzywdzonych w roku 2006)

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE / STAŻE


10/2011 – obecnie Prywatna praktyka psychologiczna
03/2009 – obecnie La Cicogna (Torino) – autoryzowane stowarzyszenie ds. adopcji zagranicznej
Stanowisko: Psycholog
 • rozmowy kwalifikacyjne dla par starających się o adopcję zagraniczną
 • szkolenia dla kandydatów na rodziców adopcyjnych
 • konsultacje dla rodzin adopcyjnych
 • pomoc w kryzysie
 • diagnoza rozwoju psycho-społecznego adoptowanych małoletnich
 • pisemne i ustne tłumaczenia opinii psychologicznych i pedagogicznych, sprawozdań oraz dokumentacji adopcyjnej
2006 Klinika Psychiatrii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Staż:
 • diagnoza neuropsychologiczna
 • diagnoza zaburzeń psychicznych
 • neurorehabilitacja (dorośli)
2006 Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu
Staż: psychorehabilitacja i psychoterapia pacjentek po przebytej mastektomii.
2005-2006 Szpital Rehabilitacyjny w Kiekrzu – Oddział Kardiologiczny
Staż: diagnoza chorób psychosomatycznych. (młodzież, dorośli).
2005-2006 Szpital Onkologiczny w Poznaniu – Oddział Chemioterapii.
Staż:
 • diagnoza stanu psychicznego pacjentów onkologicznych
 • wsparcie psychologiczne dla pacjentów i ich rodzin w obliczu chemioterapii
2005 Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej w Poznaniu.
Staż: diagnoza zaburzeń psychotycznych.
2002-2005 Ośrodek Kolonijno-Wypoczynkowy ZWIK, Dziwnów.
Praca wakacyjna: Wychowawca kolonijny. Całkowity czas trwania 45 tygodni.