Antonina Barbara Pieprzyk jest absolwentką psychologii klinicznej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Posiada uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa zarówno na terenie Polski, jak i we Włoszech.
Jest wpisana na listę psychologów Regionu Piemont (n. legitymacji 6304).
W trakcie zdobywania wykształcenia odbyła liczne staże i praktyki w zakresie psychodiagnostyki i pomocy psychologicznej.

Obecnie zajmuje się szkoleniami, diagnozą i poradnictwem psychologicznym w Stowarzyszeniu "La Cicogna", organizacji upoważnionej do przeprowadzania adopcji zagranicznych. Prowadzi także prywatną praktykę psychologiczną w zakresie diagnozy, poradnictwa i pomocy psychologicznej. Stale podnosi swoje kwalifikacje. W swojej pracy opiera się na zapisach kodeksu etyczno-zawodowego psychologa, chroniącego prawa pacjentów i klientów zgłaszających się do niej po profesjonalną pomoc.